Coaching kariery

Dobrze jest wiedzieć czego się chce i do tego dążyć.

Czy to, co robię, jest dla mnie?  Czy chcę nadal to robić?  Jakie mam opcje?  Jak wykorzystać swoje umiejętności? W jakim kierunku się rozwijać?  Jaką pracę wykonywać, aby była źródłem satysfakcji i zaspokajała potrzeby?Jakie są te potrzeby – co będzie dla mnie sukcesem?  Kiedy warto dokonać zmiany zawodowej i jak się do tego przygotować?  Jak realizować własne pasje i marzenia?  Jak pogodzić życie zawodowe z prywatnym?, itp…

Jeżeli zadajesz sobie takie pytania i znasz odpowiedzi, to pozostaje mi trzymać kciuki za udaną realizację. Znacznie trudniej, gdy jest się niepewnym swoich działań lub niezadowolonym z ich rezultatów

Ja znalazłam swoje marzenie i odwagę, aby za nim pójść, choć droga nie była łatwa. Jako doradca zawodowy i coach czerpię wielką satysfakcję towarzysząc swoim Klientom w znajdywaniu odpowiedzi na te i inne pytania, przyglądając się ich rosnącej świadomości i pewności siebie w dokonywaniu wyborów zawodowych, a także prywatnych.

Coaching może być pomocny również w sytuacji, gdy mamy jasne cele zawodowe, jesteśmy zadowoleni z dokonanych wyborów, ale dla osiągnięcia pełni satysfakcji, sukcesu lub dalszego rozwoju pojawiają się obszary, które chcemy udoskonalić,: np. relacje z innymi, autoprezentacja w większej grupie, przekonania, które ograniczają w działaniu.

 

Jak wygląda współpraca w zakresie coachingu?

W pracy coachingowej wspieram Klienta w określeniu celu, drogi do jego realizacji, zasobów, którymi dysponuje, zbudowaniu i podtrzymaniu długofalowej motywacji, także na życzenie Klienta –monitorowaniu postępów, wzmacnianiu w działaniach i radzeniu sobie z przeszkodami, także tymi, które sami sobie stawiamy.

Wykorzystuję w tym celu w dostępne metody diagnostyczne, a także szerokie spektrum metod wykorzystywanych w pracy coachingowej, pomagając Klientowi w znalezieniu odpowiedzi na ważne dla niego pytania, określeniu i wdrożeniu planu działań. Co ważne – zgodnie z zasadami coachingu – nie sugeruję, nie podpowiadam konkretnych działań. Klient wykonuje także dużą pracę między samymi sesjami. Zaangażowanie Klienta do pracy własnej jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych efektów dlatego po każdej sesji Klient otrzymuje zadanie domowe. Jest one zgodne z jego wartościami, stanowi wyzwanie do działań, w efekcie przybliża go do realizacji celu.

Na wstępnym etapie określamy zasady współpracy, kontrakt oraz definiujemy temat z jakim zgłasza się Klient.

Proces coachingu zawiera się w 7+/- 1 sesjach.  Są to 90 minutowe spotkania.

Sesje odbywają się co około 3 – 4 tygodnie.

 

Sesje coachingowe mogą się także, w zależności od celu, przeplatać się z sesjami lub zawierać elementy doradztwa zawodowego, kiedy skupiamy się na konkretnych działaniach związanych np. przygotowaniem dokumentów czy przygotowaniem się do spotkania rekrutacyjnego.

 

Korzyści wynikające z realizacji z zaangażowaniem procesu coachingowego?

  • wzrost  samoświadomości,
  • określenie celów zgodnych z wartościami,
  • skuteczne wsparcie w realizacji założonych celów,
  • przyczynienie się do poczucia wzrostu osobistej skuteczności, pewności siebie,
  • wzrost umiejętności radzenia sobie z ograniczającymi przekonaniami,
  • zwiększenie pozytywnej motywacji, chęci do stawiania nowych celów i wyzwań.

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu.