Doradztwo zawodowe

Szkoły i uczelnie niespecjalnie przygotowują nas do działań związanych z poszukiwaniem pracy, utrzymaniem jej, zarządzaniem własną karierą i rozwojem, radzeniem sobie ze zmianami zawodowymi, w tym utratą zatrudnienia. Tych praktycznych zagadnień ciągle brakuje w większości programów edukacyjnych. Co więcej – rynek pracy podlega bardzo dynamicznym zmianom oraz pogłębiającemu się różnicowaniu branżowemu. Nawet osobiste doświadczenie zdobyte kilka lat wcześniej może nie być dostateczne w zderzeniu z nowym wyzwaniem zawodowym zaledwie kilka lat później lub w innej branży. Przeobrażeniu ulega także znaczenie i charakter pracy zawodowej. Pracujemy dłużej, pozostajemy czynni zawodowo często także w późniejszym okresie życia, jednocześnie dużo częściej zmieniamy role zawodowe lub wręcz wykonywany zawód. Praca coraz częściej jest też wyznacznikiem osobistej satysfakcji, chcemy ją łączyć z realizacją pasji i celów osobistych.

Doradztwo zawodowe jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę świadomego zarządzania naszym życiem zawodowym. W ramach usługi doradztwa oferuję: wsparcie w określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych Klienta, pomoc w dopasowaniu oferty zawodowej jak i efektywnym rozpoznaniu rynku pracy i znalezieniu zatrudnienia, a także w przekwalifikowaniu zawodowym. Z propozycji doradztwa zawodowego mogą również skorzystać osoby chcące dokonać zmian u obecnego pracodawcy, pragnące skuteczniej negocjować warunki zatrudnienia, które chcą zwiększyć swoje szanse na awans. Jest to także rozwiązanie dla osób przygotowujących się do zmiany roli zawodowej lub poszukujących takiej zmiany.

 

Szukam pracy i co dalej?

Niewątpliwie jednym z wyzwań, które z punktu widzenia Klientów może być szczególnie trudne i z którego powodu poszukują wsparcia, jest proces poszukiwania pracy. Ponoć najskuteczniej uczymy się na własnych błędach, co pewnie jest prawdą, ale w życiu zawodowym raczej pragniemy osiągnąć sukces i satysfakcję. Dochodzenie do sukcesu metodą prób i błędów wymaga też czasu, którego z reguły nie mamy. Konsekwencje błędów zawodowych pozostawiają też często ślad w naszych CV, rzutując niekorzystnie na dalszą karierę zawodową.

Możemy sobie zaoszczędzić czasu, a czasem także nieprzyjemnych emocji i skorzystać z wiedzy i doświadczenia osób specjalizujących się w doradztwie zawodowym, w wspieraniu rozwoju osobistego, z praktyczną znajomością bieżących trendów na rynku pracy. Każda sytuacja zawodowa, nawet trudna, przy odpowiednim wsparciu może być wyzwaniem motywującym do działania, otwierającym nowe horyzonty, a nie zadaniem przerastającym nasze możliwości. Najważniejsze, to wiedzieć jak działać.

 

Czego możesz oczekiwać decydując się na współpracę?

W ramach współpracy z Klientami rozpoczynam od określenia preferencji i predyspozycji dotyczących pracy. W zależności od potrzeb, wspólnie pracujemy nad pogłębionym zrozumieniem oczekiwań, mocnych stron, motywatorów, możliwych powiązań kariery z realizacją pasji i innych celów osobistych. Aby wesprzeć ten proces, korzystam z różnych technik, również cochingowych, pomagających w określeniu celów zawodowych i nie tylko. Pomocne w wytyczaniu własnej ścieżki zawodowej są również różne testy, kwestionariusze pomagające w określaniu wewnętrznych zasobów: predyspozycji osobowościowych, intelektualnych, umiejętności i zainteresowań. Dzięki lepszemu poznaniu siebie, łatwiej określić potencjalne możliwości zawodowe.

Gdy określimy cel zawodowy oraz wewnętrzne zasoby, kolejne kroki to: określenie sposobów jego realizacji, zdefiniowanie lub dookreślenie odpowiedniej roli zawodowej, wymagań z nią związanych.

Kolejny etap naszej pracy to określenie działań pozwalających na wejście w daną rolę zawodową. Ze swoimi Klientami przygotowuję szczegółową strategię poszukiwania pracy, obejmującą odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak poprowadzić cały proces poszukiwania pracy?
 • Jakie metody poszukiwania pracy wybrać? Co dla danej osoby będzie najskuteczniejsze?
 • Jak odpowiadać na ogłoszenia rekrutacyjne?
 • Jak zadbać o swój profesjonalny wizerunek? (m.in. media społecznościowe)
 • Jak przygotować profesjonalne dokumenty – cv, list motywacyjny – aby znaleźć się a rozmowie rekrutacyjnej?
 • Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?

W ramach przygotowania do rozmowy proponuję wsparcie w tematach:

 • Jak zmniejszyć poziom stresu w sytuacji oceny?
 • Co należy przygotować przed rozmową?
 • Jak odpowiadać na pytania rekrutacyjne?
 • Jakie pytania zadać pracodawcy?,
 • Jak prowadzić rozmowę z różnymi rozmówcami: headhunterami, rekruterami, przyszłymi szefami?
 • Jak przygotować się do różnych zadań rekrutacyjnych, sesji AC/DC?

Bliższemu przyjrzeniu funkcjonowania klienta w takiej sytuacji jest symulacja rozmowy i nagranie video oraz jego szczegółowa analiza pozwalająca na uzyskanie większej samoświadomości klienta

 

Jak negocjować ofertę pracy?

Działania potrzebne do efektywnego wejścia w rolę zawodową mogą także obejmować nabycie lub rozwój potrzebnych umiejętności, w tym przekwalifikowanie zawodowe. W ramach współpracy oferuję również outplacement dla osób, które z konieczności, nie z własnego wyboru znalazły się na rynku pracy bez zatrudnienia.

 

Jakie korzyści płyną z doradztwa zawodowego dla Klienta?

 • zdefiniowanie celów zawodowych w powiązaniu z osobistymi,
 • poszerzenie świadomości na tematów własnych kompetencji, potencjału,
 • udoskonalenie praktycznych sposobów poszukiwania pracy,
 • wzmocnienie Klienta w działaniu,
 • nabycie praktycznych umiejętności pisania dokumentów – cv i list motywacyjny,
 • udoskonalenie kompetencji w zakresie skutecznego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z różnymi rozmówcami,
 • uzyskanie większej samoświadomości i sposobów i umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • wzrost wiedzy i poczucia własnej wartości w kontekście zawodowym.

 

Zapraszam do kontaktu.