Psychologia sportu

Psychologia sportu czyli „ćwiczenia głowy”

W życiu osobistym, w pracy zawodowej, w sporcie zdarza się nam stawać w obliczu różnych wyzwań. Wyzwania te mogą być różnego kalibru: odpowiadające naszym możliwościom albo takie, które znacznie je przekraczają. Często wiążą się z dużym i/lub długotrwałym wysiłkiem, stresem, momentami zwątpienia, trudnością z utrzymaniem koncentracji i odpowiedniej motywacji. Nie zawsze udaje się nam odnieść sukces. Wtedy pojawia się konieczność poradzenia sobie z trudnymi emocjami, odbudowania motywacji, czasami też wiary we własne możliwości, przeanalizowania błędów i wyciągnięcia wniosków, które pomogą osiągnąć lepszy wynik w przyszłości. Są też sukcesy, które przypłaciliśmy ogromnym wysiłkiem, wyrzeczeniami, co w efekcie zabiera nam radość z celebracji osiągniętego celu. Zastanawiamy się czy było warto?

W takim razie jak zwiększać swoją skuteczność dbając jednocześnie o siebie – psychicznie, emocjonalnie, fizycznie?

Techniki z treningu mentalnego, udowodniły swoją wysoką skuteczność w świecie sportu, który cechuje konieczność sprostania coraz wyższym wymaganiom. Jak wiemy sportowiec dążąc do wymarzonych rezultatów trenuje, trenuje i jeszcze raz trenuje… Cele treningu są jasno sprecyzowane, plan działania bardzo szczegółowy i rozpisany co do minuty, aż przychodzi efekt. On nie jest wynikiem danej chwili, tylko efektem ciężkiej pracy, przemyślanego treningu, dobrego przygotowania psychologicznego, wytrwałości w realizacji celów cząstkowych, a w efekcie celu głównego – długoterminowego.

Wraz z rosnącą liczbą wyzwań w otaczającym nas świecie, techniki wchodzące w skład treningu mentalnego znalazły liczne aplikacje w biznesie, nauce i życiu codziennym,

Mają one na celu pomagać w skutecznym sposobie zarządzania emocjami, wysiłkiem, uwagą, aby być przygotowanym do radzenie sobie w wymagających okolicznościach.

 

Jak wygląda trening mentalny w praktyce?

W zależności od indywidualnych potrzeb, wraz ze swoimi Klientami wykonuję ćwiczenia z zakresu :

 • zarządzania emocjami, szczególnie radzenia sobie ze stresem,
 • koncentracji uwagi i świadomego kierowania uwagą,
 • pracy nad poczuciem pewności siebie, budowania świadomości swoich mocnych stron,
 • wyznaczania optymalnego poziomu motywacji do określonego celu.

 

Kiedy warto rozważyć trening mentalny?

Trening mentalny warty jest pierwszoplanowo polecenia:

 • tym, którzy mierzą się z duża presją wyników, czasu, presją innych osób, wysiłkiem,
 • dla kadry menadżerskiej, której praca wiąże się z dużym stresem i odpowiedzialnością za innych,
 • dla pracowników sprzedaży, chcących zwiększyć umiejętności radzenia sobie z presją wyników, czasu,
 • osobom z zawodów o podwyższonym ryzyku,
 • dla osób uprawiających sport, którzy chcą osiągać coraz lepsze rezultaty,
 • dla studentów, osób uczących się, których działania wymagają wytężonej koncentracji,
 • osób, które chcą zbudować i podtrzymać motywację do realizacji trudnych celów zawodowych lub osobistych .

 

Zapraszam serdecznie do kontaktu i ustalenia szczegółów.